Svěřenské fondy jsou velmi specifickou formou správy majetku, který je svým způsobem anonymní. Svěřenské fondy jsou zakládány z různých důvodů. Nejčastěji však za účelem ochrany onoho majetku. Jak svěřenské fondy fungují?

Založení svěřenského fondu

Z jakých důvodů se někdo může rozhodnout vyčlenit část svého majetku, aby ji pak následně vložil do svěřenského fondu? Důvodů může bý‎t několik. K nejčastějším patří ochrana rodinného majetku nebo ochrana majetku pro případ dědického řízení. Dále, ale také ochrana proti věřitelům, proti exekutorům nebo z důvodu ochrany svého soukromí.

Svěřenský fond zakládá jeho zakladatel, kter‎ý také, jak bylo zmíněno v‎ýše, vloží do fondu část svého majetku. Zakladatel může založit fond za svého života nebo také sepsat pořízení pro případ smrti a navázat vznik svěřenského fondu až k okamžiku jeho smrti.

peníze

K založení svěřenského fondu potřebujete:

  • notářský zápis,
  • správce svěřenského fondu,
  • statut svěřenského fondu.

Co je statut svěřenského fondu?
Statut svěřenského fondu je zakládacím dokumentem fondu a předestírá jeho základní právní konstrukci a pravidla. Je vyhotovený notářským zápisem a mezi důležitá pravidla, které obsahuje patří:

  • jméno osoby, která bude správcem svěřenského fondu,
  • účel fondu,
  • obmýšlené osoby (ti, na které svěřenský fond myslí),
  • způsob plnění těm, na které svěřenský fond myslí,

– další informace a postupy, které určují skutečnost, jak se bude s majetkem zacházet. Tyto postupy přitom mohou být upraveny i na několik let dopředu.

Rejstřík svěřenských fondů

Od roku 2018 existuje takzvaný rejstřík svěřenských fondů. Právě tímto rokem začala povinnost svěřenské fondy evidovat ve zvláštní evidenci, která je zčásti přístupná veřejnosti.

V rejstříku svěřenských fondů se dozvíte účel jednotlivých fondů, den jejich vzniku, počet správců, údaje o zakladateli a tak podobně. Přitom část informací je veřejná a k části informací z evidence svěřenských fondů mají přístup jen osoby s oprávněným zájmem.

barevné grafy

Konkrétní příklady lidí, kteří mohou svěřenské fondy využít
Nemyslete si, že téma svěřenských fondů se týká jen podnikatelů a bohatých lidí. Využít je může každý. O tom mimo jiné svědčí nejčastější konkrétní případy jejich využití.

– Svěřenské fondy může využít například někdo, kdo vlastní firmu a reálně hrozí, že se po jeho smrti jeho rodina na vedení a vlastnictví firmy nedohodne.
– Svěřenský fond mohou využít například i prarodiče, kteří chtějí část svého majetku odkázat vnoučatům, ale zároveň nechtějí, aby k tomuto majetku měli přístup rodiče vnoučat.

Mají svěřenské fondy nějakou nevýhodu?

Hlavní nevýhodou svěřenských fondů je skutečnost, že po vyčlenění majetku do svěřenského fondu přestává být tento majetek vaším majetkem. Žije si samostatným životem a vy k němu máte přístup pouze skrz pokyny, podle kterých správce fondu s majetkem zachází.

Chcete poradit či pomoci se zřízením svěřenského fondu? Kontaktujte naši registrační agenturu – Parkerhill.cz, kde to s vámi rádi nezávazně probereme.

Recommended Posts

Poškozená paleta není důvod k vyhození

Uvědomit si, že poškozená paleta může způsobit hned několik potíží najednou, je nesmírně důležité! Zlehčovat takový problém ve Vašem skladu se opravdu nevyplácí. Mohou totiž […]

Business

Léky pro muže na erekci

Někdy bohužel mají pánové takové zdravotní problémy a neduhy, že lidé se je dokonce také stydí řešit. Já vím, že tohle se nemá vůbec odkládat […]

Business

Nakoupit Viagru dokáže každý

Kde koupit Viagru je dotaz, který stačí zadat do vyhledávačů webových stránek, aby vám vyhodnotily několik zdrojů, odkud lze zboží objednávat. Jediné, co k tomu […]