Veverka obecná je u nás nejčastěji vidět v lesích všech typů, parcích, alejích, a velikých zahradách. Můžeme ji také zahlédnout i na hřbitovech se stromovým porostem. Je barvy zrzavé, černé a někdy hnědé. Veverka obecná je příznačná svým huňatým ocasem, který veverce napomáhá udržovat rovnováhu při lezení a skákání po stromech na stromech.

Také jej veverka používá na přikrytí těla při spánku. Ocásek veverky může dosahovat čtrnácti až dvaceti centimetrů. Dalším charakteristickým znakem pro veverku obecnou jsou střapečky chlupů na ušních boltcích, které veverce směřují nahoru. Jsou viditelné hlavně v zimě.

Veverka má také ostré drápky, které veverce pomáhají při lezení po větvích stromů. Zbarvení veverky obecné může být odlišeno podle lokality rozšíření a ročního období. Srst na břiše a hrdle má ale vždy zbarvenou do krémova, až bíla.

U nás v Čechách je nejvíce rozšířena veverka červeně a černě zbarvená. Jinde ve světě lze vidět též veverky popelavé, anebo bílé barvy. Veverce obecná mění srst dvakrát ročně, ze zimní na letní a letní na zimní, která je o něco hustější a tmavší než srst letní.

Chování veverky obecné

Veverka obecná žije samotářským způsobem života a ostatním veverkám se, kromě období páření, vyhýbá. Hnízdo mívá v dutinách stromů, kdy hnízdo má v průměru dvacet pět až třicet centimetrů ve tvaru kukaně. Hnízdo veverky obecné je vystlané mechem, listy stromů, trávou a kůrou ze stromů. Zajímavostí je, že veverka dokáže vypnout tělo do tvaru křídla. Tuto schopnost využívá hlavně při dlouhých skocích na stromech.

Není teritoriální. Veverka obecná bývá aktivní během dne, vyhýbá se však teplu a skrývá před nepřáteli. Těmi bývají kuna lesní, kočka divoká, liška obecná, lasice kolčava, ale také větší dravci, jako jsou káňata a sovy. Zimní období tráví veverka ve svém hnízdě. Živí se semeny šišek, nebo houbami, které si dokonce ve svém hnízdě suší.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Recommended Posts

Tříoký plaz jménem haterie

Haterie jsou plazi z čeledi hateriovitých. Konkrétní zástupce rozlišujeme dnes pouze dva, a jsou to druhy haterie novozélandská a haterie Guentherova. Řád dosahoval největšího významu v období […]