Obchodní korporace můžeme rozdělit na osobní a kapitálové. Osobní jsou zejména VOS, tedy veřejná obchodní společnost a částečně také komanditní. Kapitálové jsou poté běžně označovány SRO, tedy s ručením omezeným, AS, nebo akciové společnosti a poslední jsou družstva.
ruce podnikatelů 

Osobní x kapitálové?

Předně se věnujme rozdílu, pokud si chcete založit své vlastní podnikání, mezi jednotlivými druhy. Protože každý z nich má nějaké nevýhody či výhody a každý typ společnosti se více či méně hodí na něco jiného, tedy alespoň prakticky.
 
Osobní společnosti, jak už název vypovídá, tvoří především osoby a tedy „členství“ v těchto společnostech. U osobních je minimální počet 2 společníků, pod který nesmí nikdy klesnout. U komanditní společnosti je komplementář a komandista, každý s rozdílnou úlohou. Jejich členství je trvalé a konečné, tedy se zánikem osoby společníka zaniká i osobní společnost, pokud ovšem se zbylí společníci nedomluví jinak nebo nepovolí zdědění podílu.
panáček na rozcestí 
Kapitálové, ty jsou zase tvořeny majetkem. Dříve byla nutnost mít u každé kapitálové společnosti nějakou výši kapitálu, u akciové společnosti jím stále jsou 2 miliony, a tak je pro většinu začínajících podnikatelů velmi vzdálená, zatímco SRO, ta dle nejnovější evropské právní úpravy, může vzniknout i s kapitálem 1 koruny. Mají jednodušší strukturu, sjednávání a rozhodování je určitě snadnější a rychlejší než u osobních společností, a přece jen mají další lákavé výhody jako třeba volnou převoditelnost podílů na ostatní společníky nebo na třetí osoby.
 rozhodnutí a žena

Co bude rozhodovat?

Hlavně účel společnosti. Například u veřejné obchodní společnosti to může být pouze správa vlastního majetku anebo podnikání, nic víc, nic míň. Zatímco u SRO můžete dělat všechno = podnikat, spravovat, opravovat, pomáhat ostatním lidem (charita). Nesmí to být samozřejmě nic protizákonného. Pokud tedy chcete mít svůj malý startup se svým byznysplánem, určitě je pro vás mnohem lepší volba SRO, než kterákoliv jiná – už jen proto, že můžete být jediným společníkem a jednatelem = ještě rychlejší vnitřní procesy a míň papírování.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Recommended Posts

Tříoký plaz jménem haterie

Haterie jsou plazi z čeledi hateriovitých. Konkrétní zástupce rozlišujeme dnes pouze dva, a jsou to druhy haterie novozélandská a haterie Guentherova. Řád dosahoval největšího významu v období […]