Exekutorská komora podle své evidence vede exekuční řízení proti menšímu počtu lidí, než tomu bylo v roce předcházejícím. Tento počet osob, vůči kterým je vedeno řízení, je roven 821 337. To tedy znamená, že o je postiženo o 41 tisíc osob méně, než tomu bylo v roce 2017. Stále platí, že nejvíce lidí pod tíhou dluhů se nachází v Ústeckém kraji (15 procent dlužníků) a v Moravskoslezském kraji (13 procent dlužníků). I když počet lidí je nižší, počet řízení na jednu osobu se naopak zvýšil.

chudý muž

Naopak nejméně povinných se nachází ve Zlínském kraji, kde jich ze všech povinných jsou jen 3 procenta a stejně tak jsou 3 procenta povinných z Vysočiny.

Důvodem toho, že počet lidí v takových potížích se snižuje, je ten, že je u nás vysoká míra zaměstnanosti a samozřejmě se již ukazují výsledky, které jsou dopady změny zákona o spotřebitelských úvěrech. Takový zákon nejen dává pozor na ochranu spotřebitele v těchto záležitostech, ale také vede firmy poskytující úvěry k důkladnějšímu prověřování platebních schopností těch, kteří si chtějí půjčovat a půjčují.

Exekutorská komora uvedla, že se předpokládá, že trend klesajícího počtu povinných bude i nadále trvat a pokračovat, ale, že se dá také očekávat snižování celkového počtu nařízených exekucí.

Během pár měsíců budou také platit nová pravidla pro oddlužení osob. Tedy se dá předpokládat, že od půlky roku bude tento trend dále posilován, vzhledem k tomu, že by měla být možnost pro větší skupinu zadlužených lidí zbavit se během pěti let svých dluhů díky novým pravidlům pro vyhlášení osobního bankrotu.
přeložené bankovky

Příznivý vývoj neznamená, že je vyhráno

I když čísla vypadají dobře, stále je velké číslo osob s těmito problémy dramatický. Exekutorská komora ČR upozorňuje na to, že se výrazně navyšuje právě počet vedených řízení. To bylo v roce 2018 více než 4,6 milionů. Na jednu osobu je tedy průměrně vedeno 5,7 exekučních řízení. Částka vymáhaná v rámci jednoho řízení pak byla 63 339 korun.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Recommended Posts

Tříoký plaz jménem haterie

Haterie jsou plazi z čeledi hateriovitých. Konkrétní zástupce rozlišujeme dnes pouze dva, a jsou to druhy haterie novozélandská a haterie Guentherova. Řád dosahoval největšího významu v období […]