Světelné zdroje LED diod čeká poměrně zajímavá budoucnost

Světelné zdroje LED diod čeká poměrně zajímavá budoucnost

.


LED diodou rozumíme polovodičovou elektronickou součástku. První výrobek spatřil světlo světa zhruba před 45 lety. Využívá tzv. P-N přechodu (tento polovodič propouští tok elektrického proudu pouze jedním směrem, podobně jako tranzistory, integrované obvody, nebo fotovoltaické články).  V principu tyto diody pracují tak, že z kladné elektrody (anody) proudí elektřina do vodivého vlákna. Záporná elektroda (katoda) je připojena k vodivému rámu a obě elektrody propojuje zmiňované vlákno. Celá konstrukce diody včetně LED čipu je zalita v epoxidové pryskyřici a ta plní 3 základní funkce: Jednak reguluje množství vydávaného světla, poté určuje úhel směru, kterým se světlo šíří, a pochopitelně slouží jako ochrana světelného zdroje před vnějšími vlivy.
elektrické vedení.png
Zásadní výhodou tohoto důmyslného mechanismu je odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům, vysoký rozsah teplot okolního prostředí, při kterém mohou pracovat, a průchod elektrického proudu tělesem bez nutnosti žhavit vodivé vlákno. Taková dioda má tudíž velice dlouhou životnost, která se odhaduje na více než 50 let. V praktickém využití těchto technologií je vždy nejslabší m článkem samotný napájecí zdroj, který výrazně životnost těchto světel snižuje, ale i přesto jejich extrémně dlouhá životnost několikanásobně předčí jiné světelné zdroje. Právě životnost a významná úspora elektrické energie při jejich provozu řadí  https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/ k osvětlovací technice budoucnosti. Očekává se, že v horizontu několika desítek let nahradí tato technologie většinu jejích konkurentů.
duha z diod.png

.

Bílé světelné spektrum bylo vyvinuto teprve nedávno

První diody vyzařovaly červené světelné spektrum, mnozí z vás možná pamatují stařičkou stavebnici z 80. let, kde se s LED diodami seznamovaly děti v Československu. Jmenovala se Logitronik. Teprve o několik desítek let později se začaly vyrábět diody vyzařující bílé světlo. V principu se totiž bílé světlo musí složit ze tří čipů, které vzájemně mísí barvy. Anebo se využívá u některých průhledných diod modrého spektra, které se pomocí luminoforu převádí na žluté světlo, a dále se smícháním barev transformuje do bílé barvy. U některých diod se naopak využívá UV záření, které luminofor převede na bílé světlo.

Světelné zdroje LED diod čeká poměrně zajímavá budoucnost
3 (60%)2
.